Akciğer kanser tedavisi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörler içerisinde kanserin evresi, şekli ve kişinin genel sağlık şartları vardır. Farklı tedaviler ve tedavi birleştirmeleri tedavide kullanılmaktadır. Ameliyatın ardından göz ile görülen, tespit edilecek oranda kanseri bulunmayan insanlara verilmekte olan ek tedaviye ise adjuvan tedavi adı verilir.

Adjuvan tedavi, ameliyatın ardından geride kalmış olan az oranda kanserli hücrelerin yok edilmesi için uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemi ile patoloji raporunda özelliğe göre kişinin yaşı ve genel sağlık durumuna bakılarak tedavinin verilmesi kararlaştırılmaktadır. Hasta olan kişi ameliyatın ardından adjuvan tedavi yönünden sadece kemoterapi, sadece radyoterapi ve ya kemoterapi ve radyoterapi görebilmektedir.

Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavi

Akciğer kanseri rahatsızlığında cerrahi işlem kanseri tamamen yok edebilmek için uygulanmaktadır. Cerrahi işlemin yapılış türü, tümörün akciğerde bulunuş yerine bağlıdır. Akciğerde bulunan ufak parçayı alabilmek için yapılan işleme ise wedge adı verilir. Ameliyat yolu ile kopun tamamı alınırsa, sol ya da sağ akciğerin birisi alınırsa sapnomonektomo ismi verilir. Bir takım virüslerin konumu, boyutu ve sağlık durumu sebebiyle ameliyat uygulanmaz.

Akciğer Kanseri Kemoterapi Tedavisi

Kemoterapi tedavisi kanseri meydana getiren hücrelerin ilaç sayesinde ortadan kaldırılmasıdır. Genelde birden çok ilaç kullanılır. Bu tedaviyi özel eğitim alan hemşireler uygulayabilir. Kemoterapi veriliş oranı kür olarak isimlendirilir. Özellikle 21 ya da 28 günde bir tekrarlanmaktadır.

Kemoterapi genelde damardan sıvı yoluyla, ayakta tedavi merkezlerinde ya da ağızdan hap olarak verilmektedir. Bazı durumlarda ise kişinin durumunda oluşan bozukluk ilaç ve ilacın yanlış bir şekilde verilmesine göre kişin tedavisine hastanede devam edilir.