Anonim şirket bir sermaye şirketidir. Gerçek kişilerin bir araya gelerek sonuçta sermaye birikimi sağlamak amaç olduğu için ülkemizde, en az 5 kişi bir araya gelerek güçlerini Anonim şirketlerde birleştirip en az 50.000 TL sermaye ile kurulup en az 5 ortağı olması gereken bir sermaye şirketleridir.

Anonim şirketlerin kurumsal yapıları ve kişilerin güçlerini birleştirme imkanlarını vermesi ve ayrıca Anonim şirketlere para yatıran hissedarların hesap verme yollarının açık olması nedeni ile ve ayrıca halka açılma gibi bir misyonuda ola bileceği için oldukça fazla sayıda tercih edilen ve son dönemlerdede limitet şirketlerinden daha fazlada kuruluşu artan bir sermaye şirketidir.