Checkup sağlığımızla ilgili gelecekte oluşabilecek birtakım risklerin önceden tespit edebilmek amacıyla yapılan genel bir sağlık kontrolüdür. İnsan bünyesinde oluşan bir şikayet ve yahut hiçbir rahatsızlık olmamasına rağmen her insanın yılda en az bir defa bile olsa bu kontrolü yaptırmalarında büyük yararlar vardır.. Check-up başka bir deyişle genel sağlık kontrolleridir. Düzenli olarak yapılmasında son derece büyük faydaları olan bir vücut analizi, vücut taramasıdır.

Check Up Neden Yaptırılmalı

Çağımız tıp sektöründe amaç; sorun teşkil eden rahatsızlık hastalık vb. diğer sıkıntılar bedende cereyan etmeden evvel bununla ilgili lazım olan tedbirleri alabilmek bireyin sağlığında devalılığını sağlayabilmektir.. Bu durumun asli sebeplerinden birisi ise bireyde rahatsızlık meydana geldikten sonra ki tedavinin çok daha pahalı oluşu ve bununla beraber sağlığın bir kere bozulmuş olmasıdır. Bu sebeplerden ötürü her bireyin bu checkup programlarına kendisinden hiç hastalık adına şüphesi olmasa, hiç rahatsızlıklarından yakınmasa da yılda en az bir kere doktora başvurup bu genel sağlık kontrol programlarında sağlık kontrolü yaptırmalıdır.

İçinde bulunduğumuz  modern çağın modern hastalıkları olan koroner arter, kanser, hipertansiyon ve birçok hastalıkta erken ve kesin tanı imkanı sunan checkup programları insanın hem yaşama süresini hem de yaşam kalitesi bakımından hiç de küçümsenemeyecek paya sahiptir. Ayrıca herhangi bir hastalık belirti ve şikayeti oluşturmadan yıllarca sinsi bir şekilde ilerleyen ve diğer yandan beyin, kalp, böbrek gibi bireyin yaşamında hayati değeri yüksek olan organlara zarar vermekte olan hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklarda erken teşhis ve tanı ile düzenli tedavinin önemi yadsınamayacak kadar büyüktür

Check Up Nerede Yaptırılır

Halk bazında, bireyin bir laboratuara kan örneği verip  bunun sonuçlarının listesini eline alıp bu yaptığını da checkup kabul görmesi son derece sık karşılaşılan bir yanılgı olup büyük bir durumdur. Mamafih bir doktor muayenesi olmadan yapılan bir işlemi tam ve gerçek anlamda bir checkup kabul etmek mümkün değildir. Halbuki doktor insanın dış görünüşünden bile hasta olup olmadığına karar verebilecek bir mekanizmadır. Bundan dolayıdır ki doktor kontrolü checkup hususunda asıl olandır. Bununla beraber hastanın şikayeti, özgeçmişi, soyunun geçmişi ile alışkanlıklarıyla ilgili bilgiler bir hastalığın tanısında ve tespitinde son derece önemlidir. Doktor muayenesinde elde edilecek olan fiziki bulgular, yapılabilecek laboratuar tetkikleri, radyoloji tetkikleri, ultrasonografi, tomografi tarzı ilerlemiş tıp görüntüleme yöntemleri teşhis için yardımcı olur. Bu sebeple checkup tam teşekküllü bir sağlık kurumunda yapılmalıdır.