Derneğin kurucuları derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine baş vurarak dernek kuruluşunu gerçekleştire bilirler.

Dernek kuruluşunca istemiş olduğumuz belgeler:

  • 2 Adet kuruluş bildirimi
  • 2 Adet her sayfası imzalı tüzük örneği
  • Kurucuların nüfus cüzdanı fotokopileri
  • Dernek merkezinin açılacağı yer tapuda mesken olarak geçiyorsa kat maliklerinin almış olduğu karar örneği
  • Tebligat alacaklar listesi

Yukardaki saymış olduğumuz belgeleri getirmek zorundadırlar. Ayrıca kurucular arasında yabancı şahıslar var ise Türkiyede ikamet ettiğini gösteren ikamet teskeresini getirmek zorundadırlar. Yine kurucuların içinde tüzel kişilikler bulunuyorsa bu tüzel kişiliklerin sicil gazetesi ve dernek kurucusu olarak yetkilendirilmiş bulunan şahıs hakkında yönetim kurulu kararını getirmek zorundadırlar. Dernekler belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi ile kurulur.