Enflasyon genel fiyat düzeyinin sürekli olarak artması anlamına gelmektedir. Enflasyonun oluşmasının çeşitli etkenleri vardır.

 

Bu etkenlerden birisi talep enflasyonu, diğeride maliyet enflasyonudur. Yani enflasyonu oluşturan önemli nedenlerden birisi, arzın talebi karşılayamamsı nedeni ile fiyatların yükselmesi olayıdır. Maliyet enflasyonunda ise imalat sektöründe maliyeti oluşturan ham madde, yarım mamül, işçilik ve diğer girdilerin ithal girdilerin fiyat yükselmesi ve bu yükselme neticesinde de imalat fiyatlarının girdilerin artması netice itibari ile de bu imalatların satışını fiyatlarını etkileyecektir. Bu etkileyen fiyatlarda yine enflasyonu yükselmesini sağlıyacaktır. Enflasyonun artmasının diğer nedenlerinden birisi de arzın az olmasının talebin çok yüksek olmasının ve o mala olan talebin gittikçe artmasının diğer bir etkenidir. Bunun dışında Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülen para arzınında artması ve piyasada paranın bollaşması paranın değerini düşürmekte. Düşen parada mal alım gücünü azaltığından dolayı fiyatlar genelde yükselmekte buda enflasyonu körükleyen diğer nedenlerden olmaktadır.