Bu sigorta ile poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeni ile ölümü veya geçici yada sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda tazminat ödemesi yaptırılıyor.

Bu ödeme toplu bir para ödemesi şeklinde ola bileceği gibi azami olarak belirlenmiş bir süre boyunca aylık veya 3 aylık ödemeler şeklinde de ola biliyor. Bu poliçeler kazaya bağlı olarak sigortalıların yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin ediyor. Sigortalı kişinin mesleği önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Fakat buna karşın herhangi bir işte çalışmayan kişiler içinde teminat verile bilmesi mümkündür. Ferdi kaza sigortası ile sigortalılara 4 farklı teminat sunulması mümkündür.

Bu teminatlar:

  • Vefat teminatı
  • Daimi maluliyet teminatı
  • Gündelik tazminat teminatı
  • Tedavi masrafları teminatı