Horlama problemi aslına bakılırsa yetişkin insanların yüzde 25’lik bir bölümünde sürekli olan, sağlık kadar ikili ilişkilere de zarar veren bir problem olarak ön plana çıkıyor.Erkek ve şişman kişilerde daha fazla görülen bu problem, yaşa bağlı olarak ta görülme sıklığı artış gösteriyor.

Ağız ile burun arasında yer alan hava yolunda daralma horlamanın en fazla görülen sebeplerinden birisidir.

Dilin arka bölümü, yumuşak damak ve küçük dilin geniz ile buluştuğu kısım kendi kendine daraldığı için solunum ile titreşir ve horlama durumu ortaya çıkar.

Horlamakta olan insanlarda genellikle uyku apnesi problemli de görülür. Uyku apnesi, uyku esnasında solunumun 20-30 saniye süre ile durmasıdır. Horlama, süt solunum yolunda farklı sağlık problemlerinin de belirtisi olabilir. Bu sorunlar;

1-      Damağın darlığı, fazla uzun olması, fazla etki ya da gevşek olması gibi bozukluklar

2-      Boğaz duvarının şişliği ve darlığı, burada meydana gelen yapışkan bir akıntı

3-      Burun tıkanmasına yol açan et ya da kemik eğriliği gibi rahatsızlıklar

4-      Çenenin dar ve kısa olması yüzünden dilin çeneye sığmaması durumu

5-      Solunum sistemini yönetmekte olan sinir sisteminin duyarsız ve yetersiz olması

6-      Dil kökü ve boğaz kasının gergin, kontrol azalması veya dil kökünün büyümesi

7-      Dil bozulması, dilin kısa ve arkada olması ya da dil kökünün kalın olması

8-      Yumuşak damak ve küçük dişte görülen sarkma, kas gevşemesi ve uzama

9-      Genellikle çocuklarda görülen horlamada, bademcik ve geniz etinin normalden büyük olması

Horlama problemi çocuklarda sıkça görülen bir durumdur. Çocuklarda horlamanın en önemli sebepleri bademcik ve geniz etinin normale göre büyük olması ve solunumu zor bir hale sokmasıdır.