Horlama problemi asl覺na bak覺l覺rsa yetikin insanlar覺n y羹zde 25lik bir b繹l羹m羹nde s羹rekli olan, sal覺k kadar ikili ilikilere de zarar veren bir problem olarak 繹n plana 癟覺k覺yor.Erkek ve iman kiilerde daha fazla g繹r羹len bu problem, yaa bal覺 olarak ta g繹r羹lme s覺kl覺覺 art覺 g繹steriyor.

A覺z ile burun aras覺nda yer alan hava yolunda daralma horlaman覺n en fazla g繹r羹len sebeplerinden birisidir.

Dilin arka b繹l羹m羹, yumuak damak ve k羹癟羹k dilin geniz ile bulutuu k覺s覺m kendi kendine darald覺覺 i癟in solunum ile titreir ve horlama durumu ortaya 癟覺kar.

Horlamakta olan insanlarda genellikle uyku apnesi problemli de g繹r羹l羹r. Uyku apnesi, uyku esnas覺nda solunumun 20-30 saniye s羹re ile durmas覺d覺r. Horlama, s羹t solunum yolunda farkl覺 sal覺k problemlerinin de belirtisi olabilir. Bu sorunlar;

1- Dama覺n darl覺覺, fazla uzun olmas覺, fazla etki ya da gevek olmas覺 gibi bozukluklar

2- Boaz duvar覺n覺n ilii ve darl覺覺, burada meydana gelen yap覺kan bir ak覺nt覺

3- Burun t覺kanmas覺na yol a癟an et ya da kemik erilii gibi rahats覺zl覺klar

4- enenin dar ve k覺sa olmas覺 y羹z羹nden dilin 癟eneye s覺mamas覺 durumu

5- Solunum sistemini y繹netmekte olan sinir sisteminin duyars覺z ve yetersiz olmas覺

6- Dil k繹k羹 ve boaz kas覺n覺n gergin, kontrol azalmas覺 veya dil k繹k羹n羹n b羹y羹mesi

7- Dil bozulmas覺, dilin k覺sa ve arkada olmas覺 ya da dil k繹k羹n羹n kal覺n olmas覺

8- Yumuak damak ve k羹癟羹k dite g繹r羹len sarkma, kas gevemesi ve uzama

9- Genellikle 癟ocuklarda g繹r羹len horlamada, bademcik ve geniz etinin normalden b羹y羹k olmas覺

Horlama problemi 癟ocuklarda s覺k癟a g繹r羹len bir durumdur. ocuklarda horlaman覺n en 繹nemli sebepleri bademcik ve geniz etinin normale g繹re b羹y羹k olmas覺 ve solunumu zor bir hale sokmas覺d覺r.