Kalbe yerleştirilen ve kalp ritim ve iletim sisteminde ortaya çıkan sorunları düzeltmek için takılmakta olan özel atlete kalp pili adı verilir.

Kalp Pili Kimlere Uygulanır

Kalp pili, kalpte ileti sistemi rahatsızlığı bulunan insanlara uygulanmaktadır. Hasta grubu içinde AV blok adı verilen kalbin kulakçığı ile karıncığı arasında var olan bağlantının bir şekilde zarar gördüğü ve kalp kulakçığının yeteri kadar uyarıcı çıkardığı halde karıncığın buna karşı yetersiz yanıt verdiği ve kalbim kulakçık bölümünün yeteri kadar uyarıcı çıkarmadığı hasta sinüs sendromu gibi rahatsızlıklar bulunur. Böyle durumlarda kalp pilleri takılmaktadır. Kalp pilleri kalp krizinin sonrasında ya da bazı rahatsızlıkların ardından gelişen Av blok ve hasta sinüs sendromu gibi rahatsızlıklar haricinde oluşan ileti bozukluklarında takılabilir.

Kalp yetmezliği bulunan kişilere takılan piller 3 odacıklıdır ve bu piller genelde kalp kulakçığı, karıncığı ve Koroner sinüs adı verilen sol karıncık ile alakalı bölümlere takılmaktadır. Takılmakta olan bu piller kalbin civarındaki senkronizasyon bozukluğunu düzelterek kalbin normal ve işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu hastalarda blok olmasa dahi kalp pillerinden fayda görmeleri, kalbin daha düzenli bir şekilde çalışmasıyla mümkün olur.

Kalp Pili Çeşitleri Nelerdir

Kalp pillerinin tek odacıklı, 2 odacıklı ve 3 odacıklı türleri vardır. Tek odacıklı kalp pili, kulakçığa ya da karıncığa, 2 odacıklı kalp pili kulakçık ve karıncığa, 3 odacıklı kalp pili ise kulakçık, karıncık ve koroner sinüs adı verilen toplardamar sistemi içine yerleştirilir. Bununla birlikte kalp pillerinin eforla kalp hızını artırmak için geliştirilen hız yanıtlı algoritması bulunur.

Her Kalp Hastasına Kalp Pili Takılır Mı?

Pratik açıdan bir endikasyonu bulunan kişilere takılmalıdır. Her hastaya takmak gerekmez. Özellikle AV blok adı verilen kalp içinde ileti bozukluğu olan ya da kalbin uyarı yaratma yeteneğinde yetersiz olan ya da kalp yetmezliği olan kişiler bu pillerden yararlanabilir.

Geçici Kalp Pili

Geçici kalp pili acil durumlarda ya da anormal kalp ritmi altında oluşan sebebin düzeleceği bekleniyorsa kullanılmaktadır. Bununla birlikte kalıcı kalp pili takılana kadar yeterli kalp hızı sağlanması içinde kullanılabilmektedir. Geçici kalp pilleri kalp krizi geçirenlere, açık kalp ameliyatından sonra ve diğer durumlarda gerekli olabilir.

Kalıcı Kalp Pili

Pil takılmasına gerek duyulan durumun kalıcı olduğu düşünülmekte olan durumlarda kullanılmaktadır. Jeneratör, göğüs yada karına deri altında bir cep yaratarak yerleştirilmektedir. Fakat genelde göğüs duvarının sol kısmına konur. Göğüs duvarın yerleştirilecek ise hasta olan kişilerin hangi tarafa pişin yerleştirilmesini istediği tercihi sorulabilmektedir.