Senedin geçerli ola bilmesi için Türk ticarek kanununda belirtilen kambiyo senetlerine ait tüm özellikleri taşıması gerekir.

Bu özellikler Senet’te Tarih, borçlu ismi, alaçaklı ismi, mebla miktarı ( Rakam ve yazı ila yazılmalı ) bunların dışında eğer senedi düzenliyen kişi öncelikle imzasını atar. Kefil istenmişse karşı taraftan bu taktirde borcunun altına tekrar kefil yazılır ve kefilde imzalar. Bu senedin geçerli olabilmesi için, hiçbir yerinde kazıntı, silinti olmaması gerekir. Eğer bir senedin üzerinde kazıntı silinti var ise bu senet geçersiz hale gelir, düzenleme tarihi belirtilmemiş ise bu senet’te geçersizdir.

Türkçe rakamla belirtilen şekildeki bütün boşlukların doldurulması gerekir. Ama bazı boşluklar doldurulmadığı taktirde, örneğin mahkeme belirtilmemiş ise yasa ödeme yerinin mahkemesini tayin ede bilir, yada borçlunun bulunduğu ikametgah adresi ola bilir. Bazı bölümlerin istisnası vardır doldurmada, ama örneğin keşide tarihi yani düzenleme tarihi yazılmamış ise senet direk geçersiz hale gelir.