Sigorta yaptırırken ilk dikkat etmemiz gereken şey poliçeyi düzenleyen kişilere doğru ve eksiksiz bilgi vermek olmalıdır. Çünkü sigorta sözleşmeleri sigorta ettirenin beyanı dikkate alınarak düzenlenir. Sigorta ettirecek kişi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sigorta şirketine bildirimde bulunmak zorundadır. Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde sigorta şirketi sözleşmeyi daha ağır şartlar ile yapa bilir. Örneğin pirimleri artıra bilir yada ödenecek tazminatı düşüre bilir, hatta sigorta sözleşmesini iptal edip tazminatı ödemeye bilir.

Bu konuda dikkat edile bilecek ikinci husus size verilen poliçenin içeriğidir. Yani şöyle açıklarsak sigorta poliçesi sigorta ettirenle sigorta şirketi arasında yapılan sözleşmenin bir örneğidir onda ki bilgileri içerir. Yapılan sözleşme hem sigortalıyı hemde sigorta şirketini bağlayan hükümler içerdiğinden tarafların yükümlülüklerini öğrene bilmesi için poliçenin ve eklerin incelenmesi gerekmektedir. Tabi bu durumda poliçede anlaşılmayan hususlar ola bilir. Bu anlaşılmayan hususları sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sormakta fayda vardır. Sigorta kapsamına alındığını düşünülen bir teminat poliçede yer almıyorsa o kapsamda bir risk nedeni ile zarar oluştuğunda tazminat alınması mümkün olmaya bilir. O nedenle bu husus oldukça önemlidir. Son olarak sigorta ettiren pirim tutarlarının ödenmesi konusunda dikkatli olmalıdır. Sigorta teminatının başlaya bilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen pirim tutarının tamamının, yada poliçe taksitli ise ilk taksidi ödenmesi gerekiyor. Dolayısı ile sigorta piriminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması sözleşmenin başlaması teminatın devam etmesi bakımından oldukça önem taşıyor. Şüphesiz ödeme makbuzunun saklanmasında da önem vardır.