Azərbaycan peyk görünüşü, Azərbaycan peykdən izle, Azərbaycan xəritəsi