Kalbe yerletirilen ve kalp ritim ve iletim sisteminde ortaya 癟覺kan sorunlar覺 d羹zeltmek i癟in tak覺lmakta olan 繹zel atlete kalp pili ad覺 verilir.

Kalp Pili Kimlere Uygulan覺r

Kalp pili, kalpte ileti sistemi rahats覺zl覺覺 bulunan insanlara uygulanmaktad覺r. Hasta grubu i癟inde AV blok ad覺 verilen kalbin kulak癟覺覺 ile kar覺nc覺覺 aras覺nda var olan balant覺n覺n bir ekilde zarar g繹rd羹羹 ve kalp kulak癟覺覺n覺n yeteri kadar uyar覺c覺 癟覺kard覺覺 halde kar覺nc覺覺n buna kar覺 yetersiz yan覺t verdii ve kalbim kulak癟覺k b繹l羹m羹n羹n yeteri kadar uyar覺c覺 癟覺karmad覺覺 hasta sin羹s sendromu gibi rahats覺zl覺klar bulunur. B繹yle durumlarda kalp pilleri tak覺lmaktad覺r. Kalp pilleri kalp krizinin sonras覺nda ya da baz覺 rahats覺zl覺klar覺n ard覺ndan gelien Av blok ve hasta sin羹s sendromu gibi rahats覺zl覺klar haricinde oluan ileti bozukluklar覺nda tak覺labilir.

Kalp yetmezlii bulunan kiilere tak覺lan piller 3 odac覺kl覺d覺r ve bu piller genelde kalp kulak癟覺覺, kar覺nc覺覺 ve Koroner sin羹s ad覺 verilen sol kar覺nc覺k ile alakal覺 b繹l羹mlere tak覺lmaktad覺r. Tak覺lmakta olan bu piller kalbin civar覺ndaki senkronizasyon bozukluunu d羹zelterek kalbin normal ve ilevsel bir ekilde 癟al覺mas覺n覺 salar. Bu hastalarda blok olmasa dahi kalp pillerinden fayda g繹rmeleri, kalbin daha d羹zenli bir ekilde 癟al覺mas覺yla m羹mk羹n olur.

Kalp Pili eitleri Nelerdir

Kalp pillerinin tek odac覺kl覺, 2 odac覺kl覺 ve 3 odac覺kl覺 t羹rleri vard覺r. Tek odac覺kl覺 kalp pili, kulak癟覺a ya da kar覺nc覺a, 2 odac覺kl覺 kalp pili kulak癟覺k ve kar覺nc覺a, 3 odac覺kl覺 kalp pili ise kulak癟覺k, kar覺nc覺k ve koroner sin羹s ad覺 verilen toplardamar sistemi i癟ine yerletirilir. Bununla birlikte kalp pillerinin eforla kalp h覺z覺n覺 art覺rmak i癟in gelitirilen h覺z yan覺tl覺 algoritmas覺 bulunur.

Her Kalp Hastas覺na Kalp Pili Tak覺l覺r M覺?

Pratik a癟覺dan bir endikasyonu bulunan kiilere tak覺lmal覺d覺r. Her hastaya takmak gerekmez. zellikle AV blok ad覺 verilen kalp i癟inde ileti bozukluu olan ya da kalbin uyar覺 yaratma yeteneinde yetersiz olan ya da kalp yetmezlii olan kiiler bu pillerden yararlanabilir.

Ge癟ici Kalp Pili

Ge癟ici kalp pili acil durumlarda ya da anormal kalp ritmi alt覺nda oluan sebebin d羹zelecei bekleniyorsa kullan覺lmaktad覺r. Bununla birlikte kal覺c覺 kalp pili tak覺lana kadar yeterli kalp h覺z覺 salanmas覺 i癟inde kullan覺labilmektedir. Ge癟ici kalp pilleri kalp krizi ge癟irenlere, a癟覺k kalp ameliyat覺ndan sonra ve dier durumlarda gerekli olabilir.

Kal覺c覺 Kalp Pili

Pil tak覺lmas覺na gerek duyulan durumun kal覺c覺 olduu d羹羹n羹lmekte olan durumlarda kullan覺lmaktad覺r. Jenerat繹r, g繹羹s yada kar覺na deri alt覺nda bir cep yaratarak yerletirilmektedir. Fakat genelde g繹羹s duvar覺n覺n sol k覺sm覺na konur. G繹羹s duvar覺n yerletirilecek ise hasta olan kiilerin hangi tarafa piin yerletirilmesini istedii tercihi sorulabilmektedir.