Yunanca koruyucu anlam覺 ta覺yan prostat, boalt覺m sisteminin son k覺sm覺nda, d覺 idrar kanal覺yla mesane aras覺nda yer alan kestane benzeri bir organd覺r. Prostat bir rahats覺zl覺k deil, b羹t羹n erkeklerde olan bir t羹r organd覺r.

Prostat, sadece erkeklerde yer alan salg覺 bezi ve cinsellik organ覺d覺r. Kad覺nlarda prostat ya da prostat g繹revi g繹ren herhangi bir organ bulunmaz.

Prostat idrar kesesiyle d覺 idrar yolu aras覺nda bulunan, ceviz b羹y羹kl羹羹ne sahip, 18-20 gram a覺rl覺覺 olan cinsellie yard覺m eden bir organd覺r. Temel g繹revi, meninin s覺v覺 b繹l羹m羹n羹n oluumuna yard覺m eder ve erkeklerin iltihap kapma ihtimalini 繹nler. Prostat, yaa y羹kseldik癟e b羹y羹mekte olan bir organd覺r. Ortalama 25-30 yalar覺ndan sonra b羹y羹me g繹sterir. Prostat rahats覺zl覺klar覺 belirtileri 50 ya civar覺nda g繹r羹lmeye balar.

Prostata Bal覺 Hastal覺klar Nas覺l Anla覺l覺r

Prostatta ger癟ekleen iltihap, yaa bal覺 b羹y羹me ya da kansere bal覺 olarak g繹r羹len problemler ile ayn覺 olur. Genellikle bu ik璽yetler; s羹rekli idrara 癟覺k覺lmas覺, idrar yap覺l覺rken yanma hissi, idrar覺 tam anlam覺yla yapamama hissi, idrar yapamama gibi ik璽yetler gelir.

Prostatta iltihaplanma, kanser ve b羹y羹me olmak 羹zere 3 癟eit problem olabilir. ik璽yetlere bal覺 olarak sorunlar覺n bulunmas覺 i癟in yap覺lmas覺 gereken baz覺 muayene ve tetkikler vard覺r. Hastadan 繹nce makattan prostat muayenesi istenmektedir. Yap覺lacak olan bu muayene parmak ile makattan yap覺lmakta olan bir muayenedir ve prostatta ger癟ekleen b羹y羹me tespit edilir. Ard覺ndan PSA ad覺 verilen kan tahliliyle idrar testi yap覺l覺r. PSA kan tahlili kanser ihtimali i癟in yap覺lan bir testtir.

Ultrasonografi y繹ntemiyle prostat覺n ne kadar b羹y羹k olduu, mesanenin kal覺nl覺覺, eer varsa b繹brein t覺kanmas覺 anla覺l覺r. 襤drardan sonra mesanede idrar olup olmad覺覺na bak覺l覺r. Kiilerin idrar h覺z覺, 羹roflowmetriyle 繹l癟羹l羹p prostata bal覺 t覺kanma hakk覺nda bilgi edinilir.

Fakat b羹t羹n bu yollar hastal覺覺n t羹r羹 hakk覺nda bilgi veremez. Prostata bal覺 t覺kanma ve prostat muayenesi i癟in doktora giden hastalarda muayene esnas覺nda bir 繹zellik bulunmaz ve PSA deerleri normal deerde olursa bu hastada normal prostat b羹y羹mesi s繹z konusudur denilir. Fakat bu kii 50 ya覺n alt覺ndaysa daha ayr覺nt覺l覺 bir muayene yap覺lmas覺 gerekebilir.