Sağlık sigortaları sigortalılara sigorta süresi içinde hastalanmaları veya herhangi bir sonuç içerisinde yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ve varsa gündelik tazminatları genel şartlar ile ve varsa özel şartlar içerisinde poliçede yazılı meblalara kadar temin eder.

Sağlık sigortasında dikkat edilmesi gereken husus, önceden geçirilen hastalıkların ve doğuştan gelen hastalıkların kapsam dışında oluşudur. Sağlık sigortası poliçesi hazırlanmadan önce, sigorta şirketlerinin hazırlamış olduğu beyan formunun kişi tarafından doldurulması gerekmektedir. Bu beyan formunda sigorta şirketinin değerlendirmesini etkileyecek her türlü hususu belirtmek gerekir. Aksi taktirde teminat ödenmez ve poliçe iptali söz konusu ola bilir. Sağlık sigortasına sigorta yaptiricak kişinin beyanı esas alınır, bu yüzden talepte bulunacak kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekmektedir.

Sigorta yaptıracak kişi sigorta şirketi ile mütabaka vardıktan sonra kabül edilen şirketin poliçesi ödenir. Poliçede muafiyet indirim veya ek pirim uygulaması var ise bunu sigorta yaptıraçak kişinin detaylı bir şekilde bilinmesi vede bunun avantajlarını dez avantajlarının öğrenilmesi gerekir. Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra, oluşan kazalara hastalıklara ilişkin harcamalar, poliçe genel ve özel şartları ve istisnalarında tanındığı şekilde kapsam içindedir ve teminatlar dahilinde karşılanır.

Tedavi esnasında proplemler ile karşılaşmamak için poliçenizde mevcut olan bekleme sürelerine dikkat edilmesine büyük önem taşır. Sigortalının intihara teşebüsü nedeni ile meydana gele bilecek hastalık ve yaralanmalar ve uyuşturucu kulanımı ve poliçelerin düzenlenmesi sırasında mevcut olmayan hastalıklar tedavi kapsamı dışındadır.