Akciğer kanser tedavisi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörler içerisinde kanserin evresi, şekli ve kişinin genel sağlık şartları vardır. Farklı tedaviler ve tedavi birleştirmeleri tedavide kullanılmaktadır. Ameliyatın ardından göz ile görülen, tespit edilecek oranda kanseri bulunmayan insanlara verilmekte olan ek tedaviye ise adjuvan tedavi adı verilir. Adjuvan tedavi, ameliyatın ardından geride kalmış olan az […]