Anonim şirket bir sermaye şirketidir. Gerçek kişilerin bir araya gelerek sonuçta sermaye birikimi sağlamak amaç olduğu için ülkemizde, en az 5 kişi bir araya gelerek güçlerini Anonim şirketlerde birleştirip en az 50.000 TL sermaye ile kurulup en az 5 ortağı olması gereken bir sermaye şirketleridir. Anonim şirketlerin kurumsal yapıları ve kişilerin güçlerini birleştirme imkanlarını vermesi […]