Üreme sisteminin içinde herhangi bir oranda taş oluşmasına ürülitiyazis adı verilir. En fazla taş oluşumunun gerçekleştiği yer böbreklerdir. Oldukça fazla görülen bir rahatsızlık olan böbrek taşı, genellikle erkeklerde daha fazla meydana gelir. Günümüzde taş oluşumunun ailesel yatkınlık nedeniyle olduğu da biliniyor. Bazı maddeler idrarda oldukça fazla oranda bulunursa böbrekte çöküp birikebilir. Birikmekte olan bu maddeler […]