Checkup sağlığımızla ilgili gelecekte oluşabilecek birtakım risklerin önceden tespit edebilmek amacıyla yapılan genel bir sağlık kontrolüdür. İnsan bünyesinde oluşan bir şikayet ve yahut hiçbir rahatsızlık olmamasına rağmen her insanın yılda en az bir defa bile olsa bu kontrolü yaptırmalarında büyük yararlar vardır.. Check-up başka bir deyişle genel sağlık kontrolleridir. Düzenli olarak yapılmasında son derece büyük […]