Checkup sal覺覺m覺zla ilgili gelecekte oluabilecek birtak覺m risklerin 繹nceden tespit edebilmek amac覺yla yap覺lan genel bir sal覺k kontrol羹d羹r. 襤nsan b羹nyesinde oluan bir ikayet ve yahut hi癟bir rahats覺zl覺k olmamas覺na ramen her insan覺n y覺lda en az bir defa bile olsa bu kontrol羹 yapt覺rmalar覺nda b羹y羹k yararlar vard覺r.. Check-up baka bir deyile genel sal覺k kontrolleridir. D羹zenli olarak yap覺lmas覺nda son derece b羹y羹k […]