Deprem yer kabuundaki gerginliin ans覺z覺n boalmas覺d覺r. Yer devinir ve y羹r羹r yerin y羹r羹mesi ya yanal olarak yada b繹l羹mlerden birtanesi g繹癟er yada dieri y羹kselir. Depremin kaynaklar覺na g繹re genellikle bu t羹r k覺r覺lmalar olan depremler vard覺r yer kabuunun k覺r覺lmalar覺 ile. Birde yanardalar覺n oluturmu olduu depremler vard覺r, ama burda en b羹y羹k olan yerdeki gerginlk boalmalar覺ndan oluan depremlerdir. Bunlar覺n y覺ll覺k say覺s覺 […]