Kirac覺n覺n haklar覺, zaten kanunda korunduu i癟in kanun koruyucu kirac覺y覺 korumam gerekiyor d羹羹ncesinden hareket ederek kanunlar覺 d羹zenledii i癟in, kirac覺n覺n tahliyesini ayn覺 boanma sebebleri gibi belirli artlara balam覺t覺r. Bu artlar olumad覺k癟a mal sahibi kirac覺y覺 m羹mk羹n deil tahliye edemez. Kira kontrat覺nda bir yenileme olmasa dahi, kira kontrat覺 1 y覺ldan sonra s羹resi belirsiz kontrat haline gelir. Yani 繹m羹r boyu […]