Açık Açılı Glokom; En fazla görülen türüdür. Toplumun ortalama % 1’inde ve genellikle 40 yaş üzerinde görülmektedir. Erken dönemde herhangi bir belirti göstermez. Göz içerisi basıncı yavaş bir şekilde yükseldiği için belirtileri yavaş başlar. Kornea başlangıçta olmaz, ağrı duyulmaz. Görme yavaş bir şekilde kaybedildiği için geç dönemde farkına varılır.   Normal Basınçlı Glokom; Düşük basınçlı […]