İshal için net tanım yapılması oldukça zordur. Sulu dışkı, dışkı oranında artış ya da dışkılama sıklığında artış ishal olarak kabul edilir. İshalli insanlar günde yaklaşık 250 gramdan çok dışkılar ve bunun yaklaşık % 70’lik bir bölümü sıvı haldedir. Dünya Sağlık Örgütü, bir günde 3 kereden çok sulu dışkılamayı ishal olarak tanımlar. Anne sütü ile beslenmekte […]