İstanbulda halk bu korkuya kapılmıştır, bir çok bilim adamları işte süpürtü dalgaları İstanbulda nerelere etkiler diye haritalarda çıkarılmıştır. Yapılan bütün çalışmalar İstanbul için bu yüksekliğin hiç bir zaman 3 metreyi geçmiyeceğini göstermektedir. Şu anda zaten rüzgarlar ile oluşan marmaradaki dalga yükseklikleri 2 ila 3 metreye kadar dalgalar vardır. Adnan  menderes zamanında başlıyan deniz dolguları vardır […]