Kanda k覺rm覺z覺 kan h羹creleri vard覺r. Bu kan h羹crelerinin yap覺s覺nda oksijen ta覺nmas覺 ve bu h羹crelerin k覺rm覺z覺 olmas覺n覺 salamakta olan hemoglobin yer al覺r. Nefes al覺n覺rken akcierdeki oksijen hemoglobinin yap覺s覺na balan覺p ta覺nmaktad覺r. Hemoglobinin kanda yer almas覺 gereken miktar覺n alt覺nda olmas覺 sonucunda kans覺zl覺k sorunu meydana gelir.Bu olmas覺 gerekli minimum deerler erkeklerde 13 g/dl, kad覺nlarda ise 12 g/dldir. Bu 繹l癟羹ler […]