Kira hukukumuz daha çok kiracıyı koruduğu için ev sahibinin haklarını koruya bilmek için, kira artış oranına bizi tatmin edicek bizi tatmin edecek kirayı veren olduğu için her zaman eflasyon üzerinde bir oran konulmaya çalışılıyor uygulamada.