Menopoz, genellikle 40 ya覺n ard覺ndan, ortalama 55 yaa kadar ge癟en s羹re i癟erisinde g繹r羹lmekte olan adet kanamas覺n覺n d羹zensiz bir hal almas覺yla, daha sonra ise kesilmesi ile sona eren bir d繹nemdir. Menopoz son adet kanamas覺d覺r. Kad覺nlar hayatlar覺n覺n 3/1lik bir b繹l羹m羹n羹 bu d繹nemde ge癟irir ancak insan 繹mr羹n羹n artmas覺yla bu d繹nem de artmaktad覺r. Yaam覺n doal bir evresi olarak g繹r羹l羹r. […]