Bir msn adresi almak i癟in kay覺t esnas覺nda sizlerden posta kodu numaras覺 istemektedir. Bir 癟oumuz bulunduumuz mahallenin posta kodu numaras覺n覺 bilmeyiz, sizlere aa覺da mahalle adreslerinizin posta kodu numaras覺n覺 bulman覺z覺 sal覺yan sistemi sunmaktay覺z.