İhracat, yürüllükte ki ihracat mevzusuna ve gümrük mevzuatına istinaden bir mal ve ürünü Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinin dışına çıkarılmasının işlemine ihracat denir.