Sağlık sigortaları sigortalılara sigorta süresi içinde hastalanmaları veya herhangi bir sonuç içerisinde yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ve varsa gündelik tazminatları genel şartlar ile ve varsa özel şartlar içerisinde poliçede yazılı meblalara kadar temin eder. Sağlık sigortasında dikkat edilmesi gereken husus, önceden geçirilen hastalıkların ve doğuştan gelen hastalıkların kapsam dışında oluşudur. Sağlık sigortası poliçesi […]