Sigorta yaptırırken ilk dikkat etmemiz gereken şey poliçeyi düzenleyen kişilere doğru ve eksiksiz bilgi vermek olmalıdır. Çünkü sigorta sözleşmeleri sigorta ettirenin beyanı dikkate alınarak düzenlenir. Sigorta ettirecek kişi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sigorta şirketine bildirimde bulunmak zorundadır. Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde sigorta şirketi sözleşmeyi daha ağır şartlar ile yapa […]