Sigorta yapt覺r覺rken ilk dikkat etmemiz gereken ey poli癟eyi d羹zenleyen kiilere doru ve eksiksiz bilgi vermek olmal覺d覺r. 羹nk羹 sigorta s繹zlemeleri sigorta ettirenin beyan覺 dikkate al覺narak d羹zenlenir. Sigorta ettirecek kii ihtiya癟lar覺n覺 tam olarak kar覺layacak ekilde sigorta irketine bildirimde bulunmak zorundad覺r. Sigorta ettirenin beyan覺n覺n ger癟ee ayk覺r覺 veya eksik olmas覺 halinde sigorta irketi s繹zlemeyi daha a覺r artlar ile yapa […]