Genellikle yaz mevsiminde daha fazla ortaya 癟覺kan a覺r覺 terleme sorunu hem ruhsal hem de fiziksel a癟覺dan baz覺 sorunlara yol a癟t覺覺 i癟in insanlar覺n b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹 rahats覺z eden bir sorundur. Bu problem a覺r覺 koltuk alt覺 terlemesi ve a覺r覺 el terlemesi, ayn覺 zamanda g繹ze ho gelmeyen bir g繹r羹n羹me sebep olur. A覺r覺 terleme problemi, tedavisi yap覺lan bir rahats覺zl覺kt覺r. […]