Zorunlu Deprem Sigortası ile Depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın ve deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan yol açtığı maddi hasarlar teminat altına alınır.