Bir olayın veya durumun aydınlatıla bilmesi için bilgisine ve görgüsüne ihtiyaç duyulan kişinin gerçeğe aykırı beyanlarda bulunması. Yani bir başka değiş ile yalan beyanlarda bulunması yalancı şahitliktir.

 

Kişi herhangi bir menfaat sağlamak amacı ilede yalancı şahitlik yapmış ola bilir. Kişinin yalancı şahitlik yaptığının tespiti durumda ise, hukukumuzdaki yaptırımı hapis cezasıdır. Kişinin alacağı hapis cezası ise yalancı şahitlik yapanın bu şahitliğini savcılık soruşturması aşamasındamı, emniyet soruşturması aşamasındamı, mahkeme huzurundamı yapmış olduğu ve aynı zamanda aleyhinde şahitlik yapılan kişinin almış olduğu ceza süresi ile yada cezanın ne olduğu ila alakalı olarak değişecektir. Buna göre kişinin yalancı şahitlik yapanın mahkeme huzurunda yeminli olarak vermiş olduğu bir şahitlik karşısında aleyhinde şahitlik yapılan çok daha büyük bir hapis cezası aldıysa cezası artıcaktır.

Yalancı şahitlik hakimin yargılama sırasında kendiliğinden kişinin yalancı şahitlik yaptığını belirli deliller ile emareler ile görmesiylede ortaya çıka bilir. Davanın karşı tarafından ileri sunulan bir takım belgeler ile deliller ile tespit edile bilir. Dava dışında bir kimsenin de mahkemeyi yine bilgilendirmesi sonucunda ortaya çıka bileceği, mahkemede kişinin yalancı şahitlik yaptığına ilişkin güçlü bir kanaat oluşursa bu durumda mahkeme kişinin hapis cezası ila cezalandırılması, tutuklanması amacı ila talebi ile bir tutanak düzenlicek ve bunu Cumhuriyet Savcılığına gönderecektir.