Zorunlu Deprem Sigortası ile Depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın ve deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan yol açtığı maddi hasarlar teminat altına alınır.

Bunlar bina için: temelle ve ana duvarlar, bağımsız bölümler, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelen zararlardır.

Enkaz kaldırma masrafları: Kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah iş yeri masrafları, mali zorunluluklar ve benzeri ileri sürüle bileceği diğer dolaylı zararlar, her tüllü taşınır mal eşya ve benzerleri zorunlu deprem sigortası kapsamı dışınddadır. Ançak ihtilali olarak bu teminatlar sigorta şirketleri tarafından temin edilebilinmektedir. Bunun dışında ölümün dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleride zorunlu deprem sigortası kapsamının dışında yer alır.

Aynı şekilde kamuya ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş yerleri, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ançak inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar tapuya kayıtlı bulunmayan ve hazine arazileri üzerine inşa edilmiş binalar zorunlu deprem sigortası kapsamı dışındadır.